© 2006 Treći mart Ivanjica. Sva prava zadržana.
Adresa: Ulica V. Marinkovića br. 42, 32250 Ivanjica, SCG
Telefoni: +381 32 661 157, +381 32 662 701, Fax: +381 32 663 095, Mobilni: +381 63 807 55 37, +381 64 309 15 99
e-mail:
trecimart@neobee.net, webmaster: microzof@EUnet.yu