HomePage > Kontakt

 

ADRESA EMAIL
Ulica Venjamina. Marinkovića broj 42 trecimart@neobee.net
32250 Ivanjica
Srbija i Crna Gora MATIČNI BROJ PREDUZEĆA
06347363
TELEFONI
+381 32 661 157 PIB BROJ
+381 32 662 701 102106253
FAX
+381 32 663 095
MOBILNI
+381 63 807 55 37
+381 64 309 15 99